قطعات پیش ساخته بتنی

باکس بتنی

باکس بتنی

http://www.betontehran.comباکس های بتنی جزو قطعاتی هستند که از بتن و به اشکال مختلف مانند معکب ...