استیل

فروش دال بتنی

فروش دال بتنی

محافظ چشم استفاده کنید. پاشیدن بتن شنی می تواند چشمان شما را خراب کند. برای محافظت از ...
قیمت دال بتنی

قیمت دال بتنی

بهره وری انرژی به یک دغدغه اصلی برای ساخت ساختمان های جدید تبدیل شده است و رواج ...
کاربرد باکس بتنی

کاربرد باکس بتنی

موارد استفاده فاضلاب ها پل های با دهانه کوتاه سیستم های بازداشت و نگهداری زیرزمینی تونل های ...
قیمت باکس بتنی

قیمت باکس بتنی

کولورت بتنی چهار طرفه که معمولاً به آنها کولورت های جعبه ای یا همان باکس بتنی گفته ...
سنگدال ترافیکی

سنگدال ترافیکی

سنگدال بتنی براساس نوع کاربردی که دارد به انواع مختلفی تقسیم میشود: ۱- سنگدال ترافیکی سنگین ۲- سنگدال ...
کاربرد دال بتنی

کاربرد دال بتنی

بعضی از مزایای تکنیک سنگدال بتنی را در ادامه برمیشماریم: سنگدال بتنی کاملا محکم و در عین حال نسبت ...