کاربرد باکس بتنی

کاربرد باکس بتنی

باکس بتنی تقویت شده در پروژه هایی استفاده می شود که در آن سازه های زهکشی گسترده تر و کم عمق تر مورد نیاز است و در جایی که لوله های گرد نمی توانند ظرفیت جریان کافی را فراهم کنند. علاوه بر این، به دلیل انعطاف‌پذیری طراحی باکس بتنی پیش‌ساخته را می‌توان به جای باکس بتنی ریخته‌شده در محل و کولورت‌های دایره‌ای چند بشکه‌ای و همچنین برای جایگزینی پل با دهانه کوتاه استفاده کرد. همچنین میتوان باکس های بتنی تقویت شده را برای موارد زیر استفاده کرد: پل‌های بزرگراه پل‌های راه‌آهن با دهانه کوتاه پل‌های بزرگراه تخلیه طوفان تونل‌های مفید تونل‌های زیرزمینی ذخیره/نگهداری آب طوفان تاسیسات تونل‌دار یا تونل‌شده بیشتر بخوانید: استاندارد قطعات بتنی دال بتنی دیوار بتنی خود ایستا