تهران
به وب سایت شرکت استیل آوران پویا بتن خوش آمدید

مشخصات فنی نیوجرسی بتنی

مشخصات فنی نیوجرسی بتنی
Rate this post

در زیر مشخصات تعدادی از محصولات و قطعات بتنی شرکت استیل پویا را مشاهده میفرمایید:

نیوجرسی بتنی سه متری ارتفاع ۱۱۰/ پاشنه ۸۰ / وزن ۲۷۰۰ کیلوگرم/ عیار ۴۰۰

نیوجرسی بتنی سه متری

نیوجرسی بتنی سه متری ارتفاع ۸۰/پاشنه ۶۰/وزن ۱۳۰۰ کیلوگرم/عیار ۴۰۰

نیوجرسی بتنی دو متری/ ارتفاع ۸۰/پاشنه ۵۰/وزن ۱۰۰۰ کیلوگرم/عیار ۴۰۰

نیوجرسی بتنی 2متری

نیوجرسی بتنی دومتری/ارتفاع ۱۲۰/پاشنه ۷۰/وزن ۲۰۰۰ کیلوگرم/عیار ۴۰۰

نیوجرسی بتنی ۲متری

نیوجرسی بتنی سه متری/ ارتفاع ۲.۶۵/ پاشنه ۸۰/ وزن ۵۰۰۰ کیلوگرم/ عیار ۴۰۰

نیوجرسی بتنی 3متری

نیوجرسی بتنی یک متری/ ارتفاع ۸۰/ پاشنه ۵۰/ وزن ۵۰۰ کیلوگرم / عیار ۴۰۰

نیوجرسی بتنی 1متری

نیوجرسی ارتفاع بلند

نیوجرسی بتنی یک متری

نیوجری بتنی ۴متری

نیوجرسی بتنی ۶متری

نیوجرسی بتنی ۳متری

مقالات مرتبط