قیمت سنگدال بتنی پیش ساخته

اسلب بتنی، دال بتن مسلح، دال بتن پیش ساخته، سقف دال بتنی، دال بتن پیش تنیده – Precast Concrete Slab

دال بتن یا اسلب بتنی از بتن و میلگرد تشکیل می شود و یکی از متداول ترین عناصر مورد استفاده در سازه های امروزی می باشد. عمدتا کاربرد دال بتن ها در سقف سازه و یا به عنوان سقف کانال های آب هستند، همچنین از مدل باریک تر آن به عنوان کفپوشی ساده در محوطه ها استفاده می شود. دال های بتنی در دو حالت پیش ساخته و درجا در محل پروژه ساخته و مورد بهره برداری قرار می گیرند.

:: ابعاد دال بتنی گروه تولیدی صنعتی استيل پويا:

  • دال بتنی 80*60*10 سانتی متر
  • دال بتنی 80*60*15 سانتی متر
  • دال بتنی 100*60*10 سانتی متر
  • دال بتنی 10*60*15 سانتی متر
  • دال بتنی 120*60*10 سانتی متر
  • دال بتنی 120*60*15 سانتی متر
  • دال بتنی 150*60*15 سانتی متر
  • دال بتنی 80*50*10 سانتی متر
  • دال بتنی 80*50*15 سانتی متر
  • دال بتنی 100*50*10 سانتی متر
  • دال بتنی 100*50*15 سانتی متر
  • دال بتنی 120*50*10 سانتی متر
  • دال بتنی 120*50*15 سانتی متر
  • دال بتنی 150*50*15 سانتی متر

:: کاربرد های دال بتنی گروه تولیدی استيل پويا:

  • سقف ساختمان و کانال های آب
  • عریض سازی معابر
  • استفاده در سقف طبقات
  • کف سازی در مکان های ترافیکی
  • پوشش کانال و نهرهای آب در فضای سبز و پیاده روها‎
  • سکوی و جایگاه نشیمن
  • استفاده در پل ها (پریدال)