ادامه مقاله نیوجرسی بتنی

ادامه مقاله نیوجرسی بتنی

بیایید با اعداد صحبت کنیم

هنگامی که نیوجرسی بر روی ابعاد و شیب های مانع خود مستقر شد، یک استاندارد تعیین شد. با این حال، سایر ایالت‌های امریکا درباره هزینه و بهبودهای ایمنی واقعی سؤالاتی داشتند (آنها چندان مشتاق روش آزمون و خطا نبودند). آنها قبل از اینکه پولی را برای قرار دادن این مانع بتنی جمع کنند، اعداد مطمئن و قطعی می خواهند.

در طول دهه ۱۹۶۰، نیوجرسی و کالیفرنیا یک سری تست تصادف با سد جرسی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که هم موثر بوده و هم تعمیر و نگهداری پایینی دارد. هر دو عامل به پذیرش گسترده موانع بزرگراه کمک کردند.

همانطور که ایالت های بیشتری شروع به استفاده از نیوجرسی بتنی کردند، رفته رفته جریان استفاده مدرن تر شد و به جای ریختن در محل، در قالب ریخته شد و بعداً به دیوار متصل شد. این باعث شد تا هزینه ساخت و ساز کاهش یابد. تا سال ۱۹۷۲، خود کالیفرنیا مانع نیوجرسی بتنی پیش ساخته را در امتداد ۱۳۲ مایلی بزرگراه خود نصب کرد و سایر ایالت‌ها نیز از آن پیروی کردند.

بیشتر بخواینید:

مقاله های قبلی درمورد پیشینه نیوجرسی بتنی

برای اطلاع از قیمت نیوجرسی بتنی و همچنین سایر قطعات بتنی با شماره ۰۹۱۲۰۹۱۲۹۹۶ تماس بگیرید